Hóa Chất công nghiệp

Thiết bị viễn thông

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Hải Yến
Tổng Giám Đốc
091 491 7560 - 098 328 1606

Hà Thanh Lương
P. Tổng Giám Đốc - 091 320 9786

Hóa Chất Cơ Bản

Xút lỏng NaOH
Xút lỏng NaOH
Xút lỏng NaOH
Xút lỏng NaOH
Methanol
Methanol
Axit clohydric
Axit clohydric
Acid sunfuric
Acid sunfuric

Dung Môi Công Nghiệp

Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp
Dung Môi Công Nghiệp

Hóa Chất Nhiệt Điện

C9H11NO - para-Dimethylaminobenzaldehyde PA
C9H11NO - para-Dimethylaminobenzaldehyde...
Collector
Collector
Ammonium molybdate (NH4)6Mo7O24
Ammonium molybdate (NH4)6Mo7O24
CupironOxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide) PA C14H22O2N4
CupironOxalic acid bis (cyclohexylidene...
C6H3(OH)3 - Pyrogallol (Pyrogalic) PA
C6H3(OH)3 - Pyrogallol (Pyrogalic) PA

Hóa Chất Xử Lý Nước

Hóa Chất Xử Lý Nước
Hóa Chất Xử Lý Nướ...
Hóa Chất Xử Lý Nước
Hóa Chất Xử Lý Nướ...
Hóa Chất Xử Lý Nước
Hóa Chất Xử Lý Nướ...
Hóa Chất Xử Lý Nước
Hóa Chất Xử Lý Nướ...
Hóa Chất Xử Lý Nước
Hóa Chất Xử Lý Nướ...

Hóa Chất Tẩy Rửa Công Nghiệp

RMC- Super electrosafe
RMC- Super electrosafe
RMC-Cleanare 1200
RMC-Cleanare 1200
Hóa chất ức chế ăn mòn, cáu cặn
Hóa chất ức chế ăn mòn, cáu cặn
RMC-ALPHA 2000
RMC-ALPHA 2000
Dynamic Descaler
Dynamic Descaler

Hóa Chất Bảo Trì, Sửa Chữa

Hóa chất chống rong rêu, vi sinh vật
Hóa chất chống rong rêu, vi...
Belt Dressing
Belt Dressing
Food Grade Chain Lubricant
Food Grade Chain Lubricant
Food Grade SiliconeLubricant
Food Grade SiliconeLubricant
Heavy-Duty SiliconeLubricant
Heavy-Duty SiliconeLubricant

Thiết bị viễn thông

Tổng Đài Nec SV8100
Tổng Đài Nec SV8100
Cáp điện thoại
Cáp điện thoại
Cáp đồng trục
Cáp đồng trục
Bộ đầu viễn thông
Bộ đầu viễn thông
Bộ đầu viễn thông
Bộ đầu viễn thông

CHO THUÊ XE 7 CHỖ

Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 7 chỗ