Hóa Chất công nghiệp

Thiết bị viễn thông

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Hải Yến
Tổng Giám Đốc
091 491 7560 - 098 328 1606

Hà Thanh Lương
P. Tổng Giám Đốc - 091 320 9786

Hóa chất tẩy rửa công nghiệp

RMC- Super electrosafe
RMC- Super electrosafe
RMC-Cleanare 1200
RMC-Cleanare 1200
RMC-ALPHA 5
RMC-ALPHA 5
Hóa chất ức chế ăn mòn, cáu cặn
Hóa chất ức chế ăn mòn, cáu cặn
RMC-ALPHA 2000
RMC-ALPHA 2000
Dynamic Descaler
Dynamic Descaler