Hóa Chất công nghiệp

Thiết bị viễn thông

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Hải Yến
Tổng Giám Đốc
091 491 7560 - 098 328 1606

Hà Thanh Lương
P. Tổng Giám Đốc - 091 320 9786

Hệ thống tổng đài

Tổng đài Nec SL1000
Tổng đài Nec SL1000
Tổng đài Nec SV8100
Tổng đài Nec SV8100
Tổng đài Nec SV9100
Tổng đài Nec SV9100
Tải giả điện tử 48VDC
Tải giả điện t...
Tải giả điện tử 48V DC-200A
Tải giả điện t...
Tải giả điện tử 110V DC
Tải giả điện t...
Tải giả điện tử 220V DC
Tải giả điện t...
Tổng đài Nec Aspila Topaz
Tổng đài Nec Aspila Topaz
Tổng Đài Nec SV8100
Tổng Đài Nec SV8100
Tổng Đài NEC SV 8300
Tổng Đài NEC SV 8300