Hóa Chất công nghiệp

Thiết bị viễn thông

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Hải Yến
Tổng Giám Đốc
091 491 7560 - 098 328 1606

Hà Thanh Lương
P. Tổng Giám Đốc - 091 320 9786

thiết bị viễn thông

Cáp điện thoại
Cáp điện thoại
Cáp đồng trục
Cáp đồng trục
Bộ đầu viễn thông
Bộ đầu viễn thông
Bộ đầu viễn thông
Bộ đầu viễn thông