Hóa Chất công nghiệp

Thiết bị viễn thông

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Hải Yến
Tổng Giám Đốc
091 491 7560 - 098 328 1606

Hà Thanh Lương
P. Tổng Giám Đốc - 091 320 9786

Chia sẻ lên:
CupironOxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide) PA C14H22O2N4

CupironOxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide) PA C14H22O2N4

Mô tả chi tiết
http://hoachatmienbac.net/img_products/1390/y12.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Eriochrome Black T, C20H12N3O7SNa
Eriochrome Black T, C20H12N3O7SNa
Ammonium molybdate (NH4)6Mo7O24
Ammonium molybdate (NH4)6Mo7O24
CupironOxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide) PA C14H22O2N4
CupironOxalic acid bis (cyclohexylidene...
Metol PA - ((HOC6H4NHCH3)2H2SO4)
Metol PA - ((HOC6H4NHCH3)2H2SO4)
Diisopropyl amine PA	(C6H15N)
Diisopropyl amine PA (C6H15N)
C6H3(OH)3 - Pyrogallol (Pyrogalic) PA
C6H3(OH)3 - Pyrogallol (Pyrogalic) PA
C9H11NO - para-Dimethylaminobenzaldehyde PA
C9H11NO - para-Dimethylaminobenzaldehyde...
Collector
Collector